Konsulting metod Agile (Scrum, Kanban, SAFe), procesy IT

Konsulting

Konsulting

Mawiają „najciemniej jest pod latarnią”. Pozostając przez długi okres czasu w tym samym otoczeniu nie zauważamy problemów i usterek, które toczą to otoczenie. Kłopoty narastają, rozwiązania brak. Remedium na te sytuacje jest spojrzenie osoby z zewnątrz. Jednak w przypadku organizacji IT duży nacisk kładziemy na jakość tego spojrzenia.

Nasze usługi consultingowe obejmują doradztwo, audyty oraz wszelką inną pomoc naszym klientom przy usprawnianiu pracy zespołów i tworzeniu lepszego oprogramowania.

Doradztwo

Doradzamy naszym klientom jak usprawnić działanie ich organizacji developerskich, w jaki sposób ratować zagrożone projekty i produkty, jak dobrze wprowadzić metodyki zwinne i dobre praktyki w zespołach.

Jako praktycy z wieloletnim doświadczeniem w IT doradzamy między innymi w zakresie:

  • Wdrożeń metod zwinnych i transformacji Lean i Agile (Scrum, Kanban, SAFe).
  • Stosowania praktyk technicznych i jakościowych (np. Automatyzacja Testów, Continuous Integration, Continuous Delivery, Test-Driven Development).
  • Zarządzania produktem i portfolio produktów (zastosowanie metod takich jak na przykład Lean Startup).
  • Skalowania Agile na większe organizacje (np. SAFe i Agility Path oraz nasze autorskie metody).

Audyty

Na życzenie naszych klientów możemy dokonać oceny stanu zespołów developerskich jak i ich produktów. Ocenę opieramy o szczegółową analizę przedstawionych informacji oraz obserwacje i informacje uzyskane podczas bezpośrednich wizyt, rozmów z zespołami, ich klientami i menedżerami. W efekcie przedstawiamy pisemny raport, który zawiera także wskazania co do najlepszych naszym zdaniem sposobów poprawy sytuacji.

Audyt może dotyczyć takich zagadnień jak:

  • sposób wdrożenia metodyk zwinnych (Agile, Kanban, inne) – zgodność z metodyką, poziom zrozumienia metodyki przez zespoły, czy uzyskiwane są wszystkie spodziewane korzyści,
  • procesy dbania o jakość – czy stosowane są dobre praktyki, jakie konkretnie metody są stosowane dla zapewnienia jakości, na ile kultura organizacji wspiera dbałość o jakość,
  • ciągła integracja i automatyzacja – czy stosowane procesy i narzędzia są adekwatne i w pełni wykorzystywane, czy umiejętności zespołów pozawalają na efektywne wykorzystanie dostępnych narzędzi,
  • jakość kodu – przegląd jakości kodu, czy stosowane są wzorce projektowe, czy stosowane są przyjęte dla danego języka i środowiska konwencje i standardy, jaka jest złożoność kodu itp.

Można także zamówić całościową ocenę działu rozwoju oprogramowania, która będzie wówczas zawierać ogólny przegląd oraz szczegółową analizę uzgodnionych obszarów.