Warsztaty Code Refactoring

Code Refactoring

Code refactoring Java .NET C++

Projektowane oprogramowanie powinno być łatwe w utrzymaniu, a kod źródłowy wystarczająco elastyczny i odporny na przyszłe zmiany wymagań. Klasy powinny być dobrze ustrukturyzowane, luźno powiązane oraz cechować się wysoką kohezją. System natomiast powinien być zorganizowany w sposób modułowy, a moduły nie powinny zależeć od siebie… Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak połączyć teorię z praktyką? Czy jest to osiągalne we współczesnym świecie zwinnych metodyk wytwarzania oprogramowania?

Wszystkie powyższe zasady mają głęboki sens i doskonale przekładają się na jakość wytwarzanego oprogramowania, jednak zazwyczaj w teorii, a nie w praktyce. Niestety, sama znajomość dobrych zasad projektowania oprogramowania i złotych reguł czy też wystrzeganie się niepożądanych struktur nie wystarczają i nie dają gwarancji powodzenia. Brak samodyscypliny i właściwej organizacji pracy szybko prowadzi do tzw. zgnilizny oprogramowania. Jedną z praktyk, które pozwolą na utrzymanie kodu wysokiej jakości jest code refactoring.

Code Refactoring to warsztaty skierowane do programistów, a przede wszystkim do pasjonatów i pragmatyków programowania, którzy chcą wciąż udoskonalać swój warsztat umiejętności programistycznych. Dzięki technikom efektywnej refaktoryzacji kodu zarówno wprowadzanie zmian, jak i projektowanie nowych komponentów oprogramowania będzie szybsze i łatwiejsze, a sam kod odporny na kolejne zmiany.

Warsztaty Code Refactoring

Podstawowym celem warsztatów jest przedstawienie technik refaktoryzacji jako narzędzia do efektywnego wprowadzania zmian w kodzie źródłowym, a także instrumentu do projektowania oprogramowania taniego w utrzymaniu. Ponadto tematyka szkolenia koncentruje się na szeroko rozumianej jakości kodu, o której decyduje wiele czynników, takich jak poprawność, testowalność, przejrzystość, dynamiczna organizacja czy też zwięzłość kodu.
Praktyczne ćwiczenia podparte rzeczywistymi przykładami wprowadzą uczestników w świat oprogramowania łatwego w utrzymaniu, w czym pomoże omówienie najczęściej popełnianych błędów oraz sposobów ich eliminacji. Uczestnicy nauczą się rozpoznawać odpowiedzialności obiektów i „zapachy” w kodzie źródłowym (ang. Code Smells) oraz poznają narzędzia do automatycznej refaktoryzacji. Kluczowym punktem szkolenia Code refactoring jest implementacja efektywnej metodyki pracy z kodem źródłowym.

Program warsztatów

 • Czym nie jest refaktoryzacja?
 • Code Smells
 • Dobre zasady projektowania oprogramowania
 • (Re)organizacja metod
 • Upraszczanie wywołań metod
 • Przenoszenie odpowiedzialności pomiędzy obiektami
 • Praca z generalizacją i specjalizacją
 • Refaktoryzacja a TDD
 • Narzędzia do automatycznej refaktoryzacji w IDE
 • Zasady SOLID

Technologie i narzędzia

Warsztaty Code refactoring są dostępne w technologiach:

 • Java
 • C#/.NET
 • C++

Terminy szkoleń

Daty najbliższych szkoleń podamy wkrótce.

Ceny i warunki

Code refactoring to warsztaty „szyte na miarę”, możemy dostosować ich zakres do indywidualnych potrzeb uczestników.

Cena warsztatu zawiera:

 • 2 dni intensywnej pracy z trenerem nad technikami code refactoringu,
 • materiały szkoleniowe.

Warsztat jest organizowany jest wyłącznie na zamówienie. W celu poznania szczegółów zapraszamy do kontaktu:


NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Czy możecie zorganizować szkolenie w moim mieście?
Czy szkolenie może być dostosowane do potrzeb grupy?

W PAKIECIE TANIEJ


TRENERZY PROWADZĄCY SZKOLENIE


ZOBACZ RÓWNIEŻ INNE SZKOLENIA