Warsztat Lean Product Management z Jeffem Gothelfem - Code Sprinters - Agile Experts

Warsztat Lean Product Management z Jeffem Gothelfem

Warsztat Lean Product Management z Jeffem Gothelfem

Skuteczne zarządzanie produktem jest warunkiem sukcesu na współczesnym dynamicznym rynku. Niestety, nie jest ono powszechne, zwłaszcza w Polsce. W wielu firmach mówi się, że „nasze produkty odniosą sukces”, ale tylko w nielicznych menedżerowie wdrażają konkretne, sprawdzone praktyki zarządzania produktem, realnie zwiększające korzyści biznesowe
– i zadowolenie klientów. Jeff Gothelf pomoże wam dołączyć do tego elitarnego grona.  

Podczas naszego intensywnego, praktycznego warsztatu dowiesz się jak zostać skutecznym menedżerem produktu, umiejącym korzystać z możliwości jakie dają nowoczesne metody zarządzania produktami. Po warsztacie dzięki znajomości zasad i narzędzi Lean Product Management będziesz umieć: 

 • definiować precyzyjnie problem biznesowy, który Twój produkt rozwiązuje 
 • stworzyć i zwalidować jego model biznesowy
 • szybko dostarczać produkt weryfikując jednocześnie jego dopasowanie do rynku
 • dostarczać wartościowych produktów adresowanych do masowego, globalnego rynku (zarówno B2C jak i B2B).

Czym jest Lean Product Management 

Lean Product Management jest rozwinięciem tradycyjnego zarządzania tak, by wykorzystać nowoczesne podejścia do zarządzania takie jak Agile, design thinking, Lean Startup, Growth Hacking, ekonomia behawioralna czy szybkie tworzenie modeli biznesowych. Podczas warsztatów Jeff pokaże uczestnikom jak użyć kombinacji tych metod by precyzyjnie określić jaki problem biznesowy rozwiązuje ich produkt, by następnie pokazać jak skupić się na najbardziej obiecujących jego rozwiązaniach. Jeff przekaże też narzędzia umożliwiające określenie, które rozwiązania są właśnie najbardziej obiecujące z pomocą rygorystycznych testów, dzięki czemu zamiast podejmować decyzje intuicyjnie, można wybierać rozwiązania mające realnie największe szanse powodzenia. 

Warto podkreślić, że omawiane metody wynikają z doświadczeń ostatnich lat – analizy zarówno sukcesów jak i porażek oraz dzielenia się praktykami przez twórców najbardziej popularnych produktów. Dyscyplina ta rozwija się tak szybko, że jak widać wiele z tych rzeczy nie ma jeszcze swoich polskich nazw. Jeff Gothelf jest świetnym przewodnikiem po tym świecie zna go bowiem na bieżąco, z pierwszej ręki, bo praktycznie uczestniczył w tworzeniu wielu znanych produktów i doradzał znanym firmom. 

Czego konkretnie się nauczysz? 

Tematy, które zostaną podjęte to: 

 • Metryki – w tym jedna najważniejsza metryka i Pirate Metrics 
 • Planowanie, Dostarczanie, Walidacja produktów 
 • Precyzyjne określenia problemów biznesowych
 • Stawianie celów z użyciem OKR (Objectives & Key Results)
 • Definiowanie ryzyk i założeń
 • Przejrzyste zapisywanie hipotez produktowych
 • Korzystanie z podejścia dual-track Agile
 • Definiowanie i korzystanie z MVP (Minimum Viable Products)
 • Metoda Customer Development – dlaczego jest ważna i jak jej dobrze używać
 • Scrum, Agile – Product Owner a zarządzanie produktem
 • Budowanie skutecznych zespołów produktowych
 • Rola UX i designu w zarządzaniu produktem
 • Podsumowanie warsztatu 

Podczas warsztatu nauczysz się: 

 • Używać techniki OKR (Objectives & Key Results) do stawiania celów. 
 • Zastępować tradycyjne roadmapy produktowe oparte o prognozę funkcjonalności zmiennymi planami rozwoju produktu ułatwiającymi dostosowanie do zmiennych potrzeb biznesowych. 
 • Przekazywać zespołom problemy do rozwiązania a nie specyfikacje rozwiązań – a więc lepiej korzystać z ich możliwości i wiedzy. 
 • Zarządzać produktem i zespołem pod kątem rezultatów, a nie ilości pracy czy wygenerowanych funkcji.
 • Identyfikować ryzyka i niepotwierdzone założenia.
 • Formułować testowalne hipotezy umożliwiające sprawdzanie założeń i rozpoznawanie potrzeb, jak również projektować sprawdzające je testy rynkowe.
 • Rozumieć co to naprawdę jest MVP (Minimum Viable Product) i definiować go dla swoich produktów.
 • Równoważyć systematyczne rozpoznawanie rynku z systematycznym dostarczaniem produktu (tzw. dual-track Agile).
 • Sprawnie prowadzić rozwój produktu od samego początku – koncepcji – jak i w fazie dojrzałej.

Dla kogo jest ten warsztat? 

Warsztat ten jest przeznaczony dla osób bezpośrednio zaangażowanych w rozwój i zarządzanie produktami, szczególnie tymi, których istotnym elementem jest oprogramowanie. Szczególnie polecamy je: 

 • Product Ownerom 
 • Menedżerom Produktu 
 • UX Professionals
 • Szefom (CEOs, CIOs) firm tworzących i sprzedających oprogramowanie lub produkty, w których duże znaczenie ma oprogramowanie
 • Konsultantom i Agile Coachom 

Kim jest Jeff Gothelf 

Jeff jest od lat zaangażowany w budowanie produktów, obecnie jako trener i konsultant wspiera organizacje w tworzeniu kultury i procesów sprzyjających tworzeniu świetnych produktów.  Wielką wartością spotkania z Jeffem są przykłady i opowieści z jego szerokiego doświadczenia, które niosą w sobie praktyczne lekcje wyniesione z rzeczywistych sytuacji. Jeff jest współautorem znanej i cenionej książki „Lean UX” oraz wydanej przez wydawnictwo Harvard Business Review Press książki „Sense & Respond”.  Jest także współzałożycielem Sense & Respond Press – wydawnictwa specjalizującego się w praktycznych książkach dla aktywnych menedżerów.  

Termin warsztatu

Data Szkolenie Cena netto Miejsce
28/05/2019 Warsztat Lean Product Management z Jeffem Gothelfem 2800 (early bird) PLN Warszawa Zapisz się

Język warsztatu

Warsztat jest prowadzony w języku angielskim.

Ceny i warunki

Podane ceny są cenami netto, należy do nich doliczyć 23% VAT.

Cena warsztatu obejmuje:

 • 1 dzień intensywnych ćwiczeń
 • egzemplarz książki „Sense and Respond”
 • materiały szkoleniowe
 • lunch, kawę, herbatę, napoje i ciasteczka w ciągu dnia
 • dyplom potwierdzający uczestnictwo w warsztacie.

Zastrzegamy prawo do zmiany cen w przypadku zmian sytuacji ekonomicznej. Zmiany takie nie dotyczą już opłaconych rezerwacji.

Miejsce uważamy za zarezerwowane z chwilą otrzymania podpisanego formularza zamówienia. Liczba miejsc jest ograniczona,
w związku z czym decyduje kolejność kolejność odesłania formularzy.

Rezygnacja możliwa jest do trzech tygodni przed datą warsztatu. Po tej dacie rezygnacje nie są możliwe, można jednak zmienić osoby mające wziąć udział w warsztacie przy zachowaniu liczby wykupionych rezerwacji. Zwrot pełnej wpłaconej kwoty nastąpi także gdyby szkolenie musiało zostać odwołane.

W przypadku osób prywatnych wymagana jest płatność przed datą warsztatu.

Zapisy

Aby zapisać się na warsztat prosimy skorzystać z formularza zgłoszeniowego na stronie rejestracji.

W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem e-mail szkolenia@codesprinters.pl lub telefonicznie +48 (12) 379 34 14.


NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Czy możecie zorganizować szkolenie w moim mieście?

ZOBACZ RÓWNIEŻ INNE SZKOLENIA