Warsztaty Story Mapping - Code Sprinters - Agile Experts

Warsztaty Story Mapping

Story_mapping_logo-01Warsztaty Agile Product Management – Story Mapping to intensywne szkolenie, podczas którego uczestnicy nauczą się jak tworzyć story map, czyli mapę produktu, i wykorzystywać ją do planowania jego rozwoju.  Formuła warsztatowa oznacza, że uczestnicy czynnie uczestniczą w zajęciach, ćwicząc poznawane techniki na praktycznych przykładach.

ZALETY STORY MAPPINGU

Mapy produktu są prezentacją wymagań w dwóch wymiarach – według istotnych obszarów funkcjonalnych oraz ważności. Mapy produktu:

 • ułatwiają myślenie strategiczne o produkcie i jego rozwoju,
 • pozwalają spojrzeć na produkt z szerokiej perspektywy i zobaczyć „big picture”,
 • przy dużych systemach i licznych grupach interesariuszy ułatwiają współpracę i takie ułożenie funkcjonalności, by dostarczać wydania zaspokojające różne potrzeby,
 • ułatwiają zobaczenie logicznych ciągów funkcji wskroś obszarów produktu, które są niezbędne użytkownikom do wykorzystania systemu,
 • dzięki mapom produktu (story maps) łatwiej zrozumieć, co w produkcie jest niezbędne, co przydatne, a co mało wartościowe,
 • pozwalają na określenie, jaki zakres funkcjonalności stanowi MVP produktu,
 • ułatwiają definiowanie wydań,
 • pomagają w radzeniu sobie z „puchnięciem” backlogu, następującym z upływem czasu.

DLACZEGO STORY MAPPING?

Zbieranie wymagań dla dużych produktów lub systemów, z których korzystają grupy użytkowników o różnych potrzebach, nie jest zadaniem łatwym. Wyzwaniem bywa komunikacja pomiędzy interesariuszami, wzajemnie zrozumienie potrzeb, lub uniknięcie zagłębiania się w problematykę jednego wąskiego obszaru kosztem innych. Dużo trudniej zrozumieć lub określić priorytety funkcji w całym systemie, gdy patrzy się tylko na wąski wycinek złożonego środowiska. Jeszcze trudniej określić, w jakie funkcjonalności produktu warto inwestować ograniczony czas i środki, jakim dysponuje organizacja.

Mapy produktów tworzone są przez grupy, w których obecni są – bezpośrednio, lub poprzez reprezentantów – interesariusze, klienci i użytkownicy. Na produkt spogląda się szeroko, ale bez skupiania się nadmiernie nad jednym lub kilkoma aspektami produktu. To ułatwia dostrzeżenie (a czasami wręcz odkrycie) wymagań w różnych obszarach, a tym samym pozwala na zaspokojenie oczekiwań klientów o różnych potrzebach. Story Mapping pozwala lepiej zrozumieć jak złożony produkt działa jako całość, ułatwia też interesariuszom określenie priorytetów i oszacowanie wartości ich celów biznesowych względem innych.

Story Mapping sprawdza się doskonale tam, gdzie w rozwój produktu lub systemu zaangażowana jest duża liczba interesariuszy. Stworzenie jednej mapy wymaga uzgodnienia wspólnych albo co najmniej komplementarnych celów, a wspólne układanie kart na mapie pozwala łatwo określić, co jest najważniejsze i jaka powinna być kolejność działań. Umieszczamy kartę tym wyżej, im ważniejsza lub bardziej wartościowa jest opisana nią funkcjonalność; to, co z lewej następuje przed tym, co umieścimy z prawej.

Jeśli potrzebujemy zidentyfikować minimalny sensowny produkt (MVP) lub rozważyć kilka opcji „big wykrojenia” wydań odpowiadających na różne potrzeby – mapy ułatwią dyskusję i zaangażują niezbędnych interesariuszy w ten proces. Na koniec bez trudu można zbudować backlog produktu w oparciu o mapę, aby już w bardziej tradycyjny sposób poddać go doskonaleniu (refinement).

DLA KOGO?

Warsztaty skierowane są przede wszystkim do:

 • Product i Project Managerów
 • Developerów
 • Testerów
 • Analityków biznesowych i technicznych
 • Product Ownerów
 • Scrum Masterów
 • Interesariuszy

PROGRAM WARSZTATU

Warsztaty Story Mapping dostępne są w dwóch wersjach – jako warsztat jedno lub dwudniowy.

Warsztat jednodniowy

Warsztat w tej wersji to jeden dzień wypełniony na przemian zagadnieniami teoretycznymi i praktycznymi ćwiczeniami. Celem jednodniowego warsztatu jest nauczenie techniki tworzenia mapy produktu tak, aby uczestnicy mogli wykorzystać wiedzę i umiejętności do pracy z rzeczywistymi produktami ich organizacji.

Program warsztatu w wersji jednodniowej:

 • Czym są wymagania i jak je tworzyć?
 • Problemy ze wspólnym zrozumieniem wymagań
 • Prezentacja i ćwiczenie techniki Story Mappingu:
  • określenie celów,
  • identyfikacja aktorów i scenariuszy,
  • tworzenie mapy,
  • eksploracja i doskonalenie mapy,
  • „wykrawanie” wydań i/lub MVP,
  • tworzenie backlogu produktu na podstawie mapy
 • Tworzenie mapy produktu rozwijanego przez uczestników:
  • kilka iteracji rozdzielonych krótką retrospektywą,
  • określenie zakresu pierwszego wydania produktu

Warsztat dwudniowy

Wersja dwudniowa warsztatu jest pomyślana jako sesja tworzenia rzeczywistej mapy produktu, w której powinni wziąć udział użytkownicy i interesariusze (lub – w przypadku dużych produktów – przynajmniej Product Ownerzy obszarów).

Program warsztatu w wersji dwudniowej:

 • 1 dzień:
  • nauka techniki tworzenia mapy produktu,
  • praktyczne ćwiczenia na przykładach,
  • rozpoczęcie budowy mapy rzeczywistego produktu
 • 2 dzień:
  • tworzenie mapy rzeczywistego produktu

W tej wersji warsztatu trener występuje jako moderator dla grupy, która pod jego kierunkiem buduje prawdziwą mapę dla swojego produktu. Większy nacisk jest zatem położony nie na teorię, ale na zbudowanie rzeczywiście użytecznej mapy produktu (story map). Wersja ta jest polecana przede wszystkim firmom tworzącym nowy produkt, lub budującym produkt duży, albo system, z którego korzystać będzie wiele grup interesariuszy o różnych potrzebach.

Dodatkowe techniki i wiedza

W czasie warsztatu, w zależności od potrzeb uczestników, prezentowane są dodatkowe techniki i wiedza przydatna przy pracy z mapami produktów, na przykład:

 • Jak pisać wartościowe User Story?
 • Impact Mapping.
 • 5 Why’s.
 • Czym jest MVP?

Zawartość dodatkowa ustalana jest na etapie zamawiania warsztatu.

OPINIE O SZKOLENIU

Code Sprinters - Agile Experts
Warsztaty Story Mapping z Code Sprinters miały szczególną wartość, ponieważ uświadomiły nam istotę wspólnego zrozumienia wizji, celu i zmiany, którą wspólnie realizujemy w Projekcie Everest. Dobry warsztat, podzielony na część teoretyczną i praktyczną, pozwolił najpierw zrozumieć wartość a potem doświadczyć konstruktywnej dyskusji podczas mapowania historii.
Code Sprinters - Agile Experts
Cała wiedza na temat user stories w zwięzłej, treściwej formie. W połączeniu z niemałą dawką humoru i pozytywną energią prowadzącego - przepis na efektywne szkolenie.
08/22/2016

TERMINY SZKOLEŃ ORAZ CENY I WARUNKI

Data Szkolenie Cena netto Miejsce
05/11/2019 - 06/11/2019 Zarządzanie wymaganiami w Agile 1600 PLN Kraków Zapisz się

Warsztaty Agile Product Management – Story Mapping to warsztaty „szyte na miarę”, możemy dostosować ich zakres do Państwa potrzeb. Organizowane są jedynie w formie zamkniętej tj. na zlecenie konkretnej firmy dla jej pracowników.

Cena jednodniowego warsztatu zawiera:

 • 1 dzień intensywnego treningu z tworzenia map produktu,
 • materiały szkoleniowe

Cena dwudniowego warsztatu obejmuje:

 • 2 dzień intensywnego treningu z tworzenia map produktu w czasie którego trener moderuje sesję tworzenia prawdziwej mapy produktu (story map) dla rzeczywistego produktu organizacji zamawiającej warsztat,
 • materiały szkoleniowe

KONTAKT I ZAPISY

Warsztat jest organizowany na zamówienie. W celu poznania szczegółów zapraszamy do kontaktu:

INFORMACJE DODATKOWE

Zastrzegamy prawo do zmiany cen w przypadku zmian sytuacji ekonomicznej. Zmiany takie nie dotyczą już opłaconych rezerwacji.

Miejsce uważamy za zarezerwowane z chwilą otrzymania podpisanego formularza zamówienia. Liczba miejsc jest ograniczona, w związku z czym decyduje kolejność kolejność odesłania formularzy.

Rezygnacja możliwa jest do trzech tygodni przed datą szkolenia. Po tej dacie rezygnacje nie są możliwe, można jednak zmienić osoby mające wziąć udział w szkoleniu przy zachowaniu liczby wykupionych rezerwacji. Zwrot pełnej wpłaconej kwoty nastąpi także gdyby – co mało prawdopodobne – szkolenie musiało zostać odwołane.

W przypadku osób prywatnych wymagana jest płatność przed szkoleniem.


NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Czy możecie zorganizować szkolenie w moim mieście?
Czy szkolenie może być dostosowane do potrzeb grupy?
W jakim języku są materiały szkoleniowe?

W PAKIECIE TANIEJ


TRENERZY PROWADZĄCY SZKOLENIE


ZOBACZ RÓWNIEŻ INNE SZKOLENIA