Filip Sajdak - Code Sprinters - Agile Experts

Filip Sajdak

Filip Sajdak: Wielbiciel C++ (propagator nowego standardu C++11), Clean Coder szerzący ideę profesjonalnego podejścia do pracy deweloperów. Propagator podejścia Test-First, zasad projektowania SOLID oraz architektury emergentnej (emergent architecture). Scrum Master wdrażający Scruma w zespołach i organizacjach oraz doświadczony trener zwinnych metod zarządzania projektami. Konstruuje warsztaty zgodnie z zasadami przyśpieszonego uczenia (accelerated learning). Ma doświadczenie w pracy korporacyjnej, małych i średnich firmach oraz coachingu indywidualnego. Nie obce mu są zasady twardego zarządzania ale świadomie wybiera metody zwinne ze względu na wysoką generowaną wartość.  Filip rozpoczął swoją pracę w korporacji jako programista C++. Podczas 4 letniej pracy stał się Scrum Masterem wdrażającym Scruma w pilotażowym zespole. W tym czasie zainteresował się zaawansowanymi technikami wytwarzania oprogramowania pozwalającym na szybkie i pewne wprowadzanie zmian w aplikacji. Stał się zwolennikiem i propagatorem podejścia Test-First, najpierw wdrażając i ucząc testów akceptacyjnych później testów jednostkowych z zastosowaniem TDD (Google Test i Google Mock). Podczas prac, usprawniających pracę zespołu, wdrożył system Continuous Integration (Cruise Control, Hudson/Jenkins). W kolejnych latach Filip pomagał wdrażać Scruma i dobre praktyki programistyczne w innych zespołach, działach i firmach. W swojej pracy Filip wielokrotnie pracował z legacy code – rozpoczął propagować dobre i efektywne metody wprowadzania zmian w kodzie trudnym i niezrozumiałym.  Dzięki doświadczeniu zdobytym podczas pracy w różnych zespołach posiada dużą wiedzę na temat sposobów wdrażania dobrych praktyk programistycznych w istniejących projektach oraz w zespołach mających mała wiedzę i doświadczenie w tym temacie.


SZKOLENIA PROWADZONE PRZEZ TRENERA