Marcin Byrdziak - Code Sprinters - Agile Experts

Marcin Byrdziak

Programista aplikacji biznesowych, głównie w technologii Java i PHP. Jego obszary specjalizacji to: Continuous Delivery, Test-Driven Development, Domain-Driven Design, zwinne procesy, czysty kod, refaktoryzacja.
Pracę rozpoczął jako programista front-endu, pracując z legacy code w podejściu waterfallowym. W ciągu trzech lat współpracował i optymalizował procesy w każdym zespole, który w mniejszym lub większym stopniu dotykały kodu aplikacji. Współtworzył między innymi takie przedsięwzięcia jak tworzenie siatki automatycznych testów zarówno
dla nowych jak i starych aplikacji, wdrażanie narzędzi ciągłej integracji i propagowania dobrych praktyk ich użytkowania, formowanie i poprawianie pracy zespołów scrumowych. Aktualnie realizuje wymagania biznesowe w oprogramowaniu działającym po stronie serwera aplikacji, a także zajmuje się wdrażaniem rozwiązań zmierzających do pełnej automatyzacji cyklu życia wytwarzanego oprogramowania – Continuous Delivery.
Dzięki doświadczeniu w realizowaniu wymagań po stronie front-endu jak i back-endu potrafi spojrzeć na problem w znacznie szerszym kontekście i dostarczyć rozwiązanie w krótszym czasie, co znacząco wpływa na mniejszy koszt wytwarzanego oprogramowania.
Marcin wspiera i realizuje także wszystkie rozwiązania tam, gdzie komputery zajmują się codziennymi, rutynowymi pracami, a ludzie – ambitnymi i motywującymi zagadnieniami.

SZKOLENIE PROWADZONE PRZEZ TRENERA