Piotr Kuczyński - Code Sprinters - Agile Experts

Piotr Kuczyński

Piotr Kuczyński

W swojej karierze miał okazję poznać wiele kontekstów, zarówno jako konsultant dla branży finansowej jak i w pracy w e-commerce. Dzięki różnorodnemu doświadczeniu potrafi szybko odnaleźć się w kontekście nowych organizacji, zrozumieć zależności i procesy, zobaczyć sposób w jaki działa system pracy. Od ponad 10 lat poszukuje lepszych sposobów pracy i potrafi z łatwością dzielić się tym, czego po drodze się dowiedział.

Piotr ma także szeroką podbudowę teoretyczną z zakresu Lean, Six Sigma, Agile i chętnie wykorzystuje tą wiedzę aby podpowiedzieć ciekawe rozwiązania, inne wyjścia z sytuacji, często jest w stanie poprzeć czysto teoretyczne przykłady konkretnymi wydarzeniami z jego doświadczeń bądź doświadczeń innych. Wiedzę tę potwierdził między innymi uzyskując najbardziej zaawansowany certyfikat wiedzy o Scrum – Professional Scrum Master III.

Uzdolniony facylitator oraz trener, potrafi stworzyć pozytywne środowisko w którym łatwo przyswaja się wiedzę i znajduje sposoby na praktyczną aplikację tejże we własnym kontekście. Od kilku lat zaangażowany we współtworzenie społeczności i facylitację Agile Coach Camp Poland, regularnego spotkania praktyków Agile i Lean.


SZKOLENIE PROWADZONE PRZEZ TRENERA