Rafał Łańcucki - Code Sprinters - Agile Experts

Rafał Łańcucki

Rafał Łańcucki

Wieloletni developer, architekt systemów informatycznych, praktyk Agile i Scrum Master. Ekspert w dziedzinie inżynierii testów i zapewnienia jakości. Jest zwolennikiem pisania czystego i przejrzystego kodu łatwego do utrzymania i testowania. Ma świadomość i praktyczną wiedzę na temat wszystkich aspektów tworzenia oprogramowania począwszy od analizy wymagań a skończywszy na utrzymywaniu gotowych rozwiązań. Zna praktyczne aspekty różnych wzorców architektury oprogramowania, podejść do testowania i utrzymywania oprogramowania. Wciąż aktywny developer znający również najnowsze frameworki.

Pracował z wieloma zespołami w metodach zwinnych takich jak Scrum i Kanban ale również SAFe. Zna również klasyczne metodologie prowadzenia projektów. Posiada certyfikaty PSM I, PSM II i PSPO I. Zawsze otwarty na dyskusje, dopasowuje rozwiązania do istniejących potrzeb i możliwości. Dostrzega problemy organizacyjne i szybko jest w stanie zidentyfikować źródła problemów oraz zaproponować rozwiązania. Jako Scrum Master wspiera zespoły w samoorganizacji i pokazuje w jaki sposób można dążyć do poprawiania jakości i szybkości tworzenia oprogramowania. Miał styczność z wieloma projektami o różnych stopniach złożoności i wymaganiach.

Propagator Agile. Pasjonat informatyki i wszystkich zagadnień z nią związanych bezpośrednio i pośrednio.