Włodzimierz Tatucha - Code Sprinters - Agile Experts

Włodzimierz Tatucha

Włodzimierz Tatucha: Od ponad 15 lat związany z projektami i pracą zespołową, a od kilku lat ze światem Agile. Włodzimierz pracował jako Administrator systemów IT, Serwis Manager, Dyrektor IT, Project Manager, Delivery Manager oraz Scrum Master, dzięki czemu z szerszej perspektywy może spojrzeć na organizację i ludzi z nią związanych.

Doświadczenie w obszarze Agile zdobywał jako Scrum Master i coach w firmie Orange, gdzie pracując z zespołami wprowadzał podejście Agile do organizacji, wykorzystując potencjał tkwiący w Scrumie. Aktualnie z sukcesem wspiera zespoły scrumowe pracujące w miedzynarodowym środowisku rozproszonym po całym świecie, w obszarach aplikacji, BI, integracji i rozwiązań IoT.

W pracy interesują go przede wszystkim ludzie i interakcje. Wierzy, że dla zgranego zespołu nie ma rzeczy niemożliwych. Prywatnie pasjonat kultury japońskiej, gotowania, podróży w nieznane oraz inteligentnych domów. Profil zawodowy: https://www.linkedin.com/in/tatucha/