Agile dla Managera - Code Sprinters

Agile dla Managera

Wczytuję mapę...

Data szkolenia
28/11/2017

Czas trwania szkolenia
9:00 am - 6:00 pm

Centrum Konferencyjne Ogrodowa
Warszawa - Ogrodowa 58


Informacje o szkoleniu

Agile dla Managera to szkolenie dla “szefów” – a więc kadry zarządzającej wyższego i średniego szczebla, które odpowiada na pytania takie jak:

 • Jaka jest rola menedżerów liniowych w Agile?
 • Czym jest Agile z perspektywy zarządzania biznesem?

Agile dla Managera to szybkie przekazanie podstawowej wiedzy o Agile jako efektywnym, nowoczesnym podejściu do zarządzania pracą intelektualną. Jest zatem skierowane przede wszystkim do menedżerów, którzy zarządzają organizacjami tworzącymi i utrzymującymi produkty (na przykład oprogramowanie) czy to na potrzeby własne, czy też jako produkt lub usługę dla klientów.

Na szkoleniu uczestnicy dowiedzą się:

 • Czym jest tak naprawdę Agile z perspektywy menedżerskiej
 • Jakie są najważniejsze metody i praktyki Agile
 • Jakie są obszary zastosowania Agile
 • W jaki sposób w Agile realizuje się cele zarządzania
 • Jak wspierać zespoły korzystające z metod Agile

Szkolenie prowadzone jest w formie dynamicznego wykładu z dyskusją i ćwiczeniami. Dzięki temu możliwe jest efektywne wykorzystanie cennego czasu uczestników poprzez kompresję maksymalnej ilości wiedzy w jednym dniu szkoleniowym.

Program szkolenia

 1. Agile – co to jest
  1. Empiryzm vs. inne podejścia do zarządzania procesami
  2. Manifest Agile
  3. Agile a Lean i inne nowoczesne podejścia do zarządzania
 2. Główne metodyki i praktyki
  1. Scrum
  2. Metoda Kanban
  3. Inne, rzadziej stosowane – DSDM, Crystal etc.
  4. Skalowanie metod Agile
  5. Praktyki techniczne i ich znaczenie
 3. Agile a zarządzanie
 4. Zarządzanie samoorganizującymi się zespołami
  1. Zalety i ryzyka samoorganizacji
  2. Trójkąt samoorganizacji – model sterowania zespołami
 5. Wspieranie rozwoju samoorganizujących zespołów
 6. Ocena zespołów i efektywności metod zwinnych
 7. Tematy do dalszego samodzielnego rozwoju

Wymagania

Zakładamy, że uczestnicy szkolenia są menedżerami z przynajmniej rocznym doświadczeniem. Bez praktycznego doświadczenia w zarządzaniu uczestnikom może być ciężko zrozumieć perspektywę menedżerską, z której na tym szkoleniu patrzymy na Agile.

Czas trwania

Agile dla Managera to jednodniowe warsztaty trwające 8h dydaktycznych, prowadzone w godzinach 9:00-18:00.