Automatyzacja testów Java - Code Sprinters

Automatyzacja testów Java

Wczytuję mapę...

Data szkolenia
29/05/2017 - 31/05/2017

Czas trwania szkolenia
Całodniowe

Hotel Park Inn by Radisson
Kraków - ul. Monte Cassino 2


Informacje o szkoleniu

 

Po trzech dniach pełnych praktycznych ćwiczeń wykonywanych pod okiem dwóch doświadczonych trenerów, uczestnicy warsztatów będą posiadali kompleksową wiedzę pozwalającą na samodzielne rozpoczęcie automatyzacji testów w swojej codziennej pracy.
Przekazujemy realne doświadczenie i uczymy samodzielnego rozwiązywania problemów.
Do najważniejszych korzyści płynących z wdrożenia automatyzacji testów według naszych standardów zaliczamy:
omówienie podczas szkolenia zaawansowanych zagadnień pozwalających na zapewnienie łatwej utrzymywalności testów automatycznych w dłuższej perspektywne czasowej,
długofalowe zmniejszenie kosztów utrzymania projektów dzięki odpowiedniemu zdefiniowaniu roli automatyzacji w procesie,nauka korzystania z najważniejszych narzędzi w pracy testera i QA, zbudowanie wśród testerów i innych członków organizacji świadomości pozwalającej na zapewnianie jakości oprogramowania a nie tylko jej weryfikowanie.

Niektóre zagadnienia i narzędzia omawiane na szkoleniu:

 • Rola automatyzacji testów.
 • Podstawy programowania (tworzenie testów automatycznych).
 • Wstęp do Clean Code – tworzenie testów łatwych i tanich w utrzymaniu.
 • Automatyzacja testów na różnych poziomach aplikacji.
 • Wstęp do Acceptance Test-Driven Development.
 • Testy jednostkowe przy użyciu narzędzi JUnit lub FestAssert.
 • Testy funkcjonalne przy użyciu Selenium WebDriver,
 • Jak i dlaczego NIE używać Selenium IDE?
 • Selenium Grid Systemy kontroli wersji na przykładzie Git.
 • Budowanie szkieletu aplikacji i uruchamianie testów przy użyciu narzędzia Maven.
 • Continous Inegration przy użyciu narzędzia Jenkins lub TeamCity.
 • IDE Programistyczne (InteliJ, Eclipse).
 • Testowanie aplikacji z rodziny Web 2.0 (Ajax, JavaScript).
 • Data Driven Testing.
 • Page Object Pattern.
 • Efektywne utrzymywanie dużej ilości przypadków testowych.
 • Selenium Grid – równoległe uruchamianie testów.
 • Wstęp do Behavior Driven Development i Specification by Example