Scaled Professional Scrum - Code Sprinters - Agile Experts

Scaled Professional Scrum

Wczytuję mapę...

Data szkolenia
18/06/2019 - 19/06/2019

Cena szkolenia netto
3600 PLN

Czas trwania szkolenia
9:00 am - 5:00 pm

Hotel Andel’s
Kraków - ul. Pawia 3


Informacje o szkoleniu

Dwudniowe szkolenie Scaled Professional Scrum jest programem szkoleniowym Scrum.org, przeznaczonym dla doświadczonych praktyków Scrum, którzy chcą dowiedzieć się jak stosować Scrum w dużych przedsięwzięciach, w których konieczne jest użycie wielu zespołów developerskich. “Skalowany Scrum to nadal Scrum”, jednak sposób pracy musi ulegać zmianie przede wszystkim po to, by poradzić sobie z głównym wyzwaniem stojącym przed wieloma zespołami pracującymi nad jednym produktem – zależnościami. Scrum.org proponuje metodę ramową skalowania Nexus, która opisuje w jaki sposób rozwiązać ten i inne problemy tak, by Scrum wieloma zespołami rzeczywiście nadal był Scrumem.

Doświadczenie tworców Scum i wielu praktyków złożyło się na ten zestaw praktyk, metod i narzędzi niezbędnych, by liczne Zespoły Scrumowe mogły być produktywne i regularnie dostarczać wspólnie w pełni działający, wartościowy produkt – a pojawiające się między nimi zależności i złożoność mogły być kontrolowane, poddawane inspekcji i adaptacji, a ostatecznie uzyskiwały zdolność do pełnej, przemyślanej zmiany.

Zarazem, Nexus jest modułowy – w różnych miejscach stosować można różne praktyki. Dzięki temu może być dostosowany i z powodzeniem użyty przy różnych produktach i w różnych organizacjach. Nexus jest pomyślany dla maksymalnie 6-7 zespołów pracujących razem, jeśli konieczna jest praca większej liczby zespołów jest Nexus+ – połączenie wielu grup zespołów pracujących w Nexusie.

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie trwa dwa pełne dni, w godzinach od 9 do 18.

Podczas szkolenia poruszane są m.in. następujące zagadnienia:

 • Jakie są role, artefakty i zdarzenia w Nexusie?
 • Jakie są różnice w stosowaniu Nexusa i Nexusa+?
 • Jak zorganizować kilka zespołów pracujących nad tym samym produktem?
 • Jakie praktyki i narzędzia będą pomocne dla integracji produktu?
 • Jakie praktyki i narzędzia pomagają radzić sobie z zależnościami?
 • Jak dobrze podejść do pojawiających się nieprawidłowości?
 • Jak radzić sobie z problemami i wyzwaniami, pojawiającymi się przy skalowaniu?

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą wiedzieć w jaki sposób skutecznie zorganizować pracę kilku lub kilkunastu zespołów Scrum, które wspólnie wytwarzają jeden produkt tak by zachować wszystkie korzyści Agile – elastyczność, częste wydania, wysoką jakość produktu.

Uczestnikami szkolenia SPS powinny być osoby, które zarządzają lub w inny sposób są zaangażowane w cały proces skalowania wytwarzania oprogramowania z użyciem Scrum. Szczególnie zalecane jest ono dla całych zespołów kierujących takimi inicjatywami, osób mających już dobre doświadczenia w pracy z małymi zwinnymi zespołami, osób poszukujących sposobu organizacji i koordynacji pracy nad dużymi produktami lub dla każdego, kto napotyka przeszkody w swojej podróży ku zwinności biznesowej.

Dużą pomocą dla uczestników tego szkolenia będzie co najmniej jedna z poniższych czynności:

 • Zapoznanie się z Nexus Guide (obowiązkowe)
 • Dogłebne zrozumienie Scruma albo przez pracę z Zespołem Scrumowym albo przez przejście szkolenia Professional Scrum Master lub równorzędnego
 • Wiedza o technikach, narzędziach i praktykach wymaganych w komercyjnym tworzeniu oprogramowania na dużą skalę
 • Przejście ogólnodostępnego egzaminu Nexus Open

Każdy uczestnik, który ukończy szkolenie Scaled Professional Scrum, otrzyma kod uprawniający do podejścia do certyfikacji Scaled Professional Scrum.

SPS jest powszechnie uznawanym certyfikatem, do którego otrzymania wymagane jest zdobycie 85% progu punktowego w prawdziwym, trudnym egzaminie. Pełna lista posiadaczy certyfikatu SPS jest dostępna na podstronie Scrum.org.

Uwaga: zagadnienie “skalowania Scruma” dotyczy problemu w jaki sposób zorganizować pracę wielu zespołów Scrum, które wspólnie wytwarzają jeden produkt. Rozmawiając o skalowaniu podczas szkolenia SPS nie poświęcamy wiele uwagi temu w jaki sposób przeprowadzać zmianę organizacyjną, transformację Agile itp. O kwestiach tych mówimy na innych szkoleniach oraz podczas naszej pracy consultingowej w firmach, które przechodzą zmianę wynikającą z wprowadzania metod zwinnych.