Test-Driven Development + Wzorce projektowe .NET - Code Sprinters

Test-Driven Development + Wzorce projektowe .NET

Wczytuję mapę...

Data szkolenia
04/12/2017 - 06/12/2017

Czas trwania szkolenia
9:00 am - 5:00 pm

Centrum Konferencyjne Ogrodowa
Warszawa - Ogrodowa 58


Informacje o szkoleniu

Test-Driven Development + Wzorce projektowe .NET to trzydniowe, skondensowane warsztaty dla programistów.

Tematyka szkolenia koncentruje się wokół architektury kodu – jego jakości, użyteczności i sprawności oraz oczywiście testowalności.

Testy nie są tylko dla testerów. Pisanie testów przed kodem nie tylko ułatwia jego testowanie, ale również zapewnia jego przejrzystość i czytelność. Warsztaty Test-Driven Development uczą najlepszych praktyk z zakresu tworzenia architektury przejrzystego kodu (ang. Clean Code). Test-Driven Development to najpopularniejsze obecnie podejście do pisania kodu wysokiej jakości stosowane między innymi przez gigantów IT takich jak Google, Microsoft, Apple.

Wzorce projektowe to sprawdzone w praktyce sposoby rozwiązania typowych i powtarzalnych problemów projektowych. Stanowią bezcenny bagaż doświadczeń i zarazem wygodną skrzynkę narzędziową, której elementy każdy inżynier oprogramowania powinien dobrze znać. Wzorce mogą być stosowane na wszystkich etapach tworzenia oprogramowania w celu poprawy jakości kodu źródłowego, przyspieszają również sam proces jego tworzenia.

Projektowanie i tworzenie kodu nie jest jedyną rzeczą, która się liczy we wzorcach projektowych. Równie istotne w ich zastosowaniu jest to, że wprowadzają one jednolite i powszechnie stosowane słownictwo, które znacząco poprawia komunikację z tymi, którzy już opanowali wzorce projektowe.

PROGRAM SZKOLENIA:

Warsztaty Test-Driven Development + Wzorce projektowe to 3 dni intensywnych, praktycznych ćwiczeń podpartych teorią. Trener podczas szkolenia tłumaczy wszystkie aspekty wytwarzania oprogramowania w podejściu Test-Driven Development oraz zastosowanie wzorców projektowych.

RAMOWY PROGRAM WARSZTATÓW:

1. Test-Driven Development:

 • Koncepcja TDD
 • Red – Green – Refactor
 • Podejście Outside-In vs Inside-out
 • Klasyczna vs Londyńska szkoła TDD
 • Projektowanie poprzez testy
 • Błędy w implementacji TDD
 • Kiedy TDD nie ma sensu
 • Coding Dojo i TDD Kata (prepared i randori) – ćwiczenia
 • Koncepcja Walking Skeleton

2. Pisanie testów i testowalnego kodu:

 • Co sprawa, że kod jest trudny lub nie nadaje się do testowania?
 • Testowanie oparte na stanie vs testowanie oparte na zachowaniu
 • Zapachy złych testów – teoria i praktyka
 • Zasada F.I.R.S.T – teoria i praktyka
 • Narzędzia testowe, te dobre i te złe
 • Techniki mockowania

3. Refaktoryzacja i jakość kodu:

 • Jaki kod warto refaktoryzować?
 • Omówienie code smells
 • Identyfikacja code smells – ćwiczenia
 • Jakość kodu
 • Zasady SOLID i GRASP
 • Refaktoryzacja w kierunku wzorców projektowych (szczególnie DDD)

WZORCE PROJEKTOWE:

 • Wzorce kreacyjne (Creational Patterns)
  • Abstract Factory
  • Builder
  • Factory Method
  • Prototype
 • Wzorce strukturalne (Structural Patterns)
  • Adapter
  • Bridge
  • Composite
  • Decorator
  • Façade
  • Proxy
 • Wzorce behawioralne (Behavioral Patterns)
  • Chain of Responsibility
  • Command
 • Inne wzorce
  • Inversion of Control
  • Model View Controller (MVC)
  • Repository
  • Dependency Injection

KONTAKT I ZAPISY

Zapisu na wybrane szkolenie można dokonać poprzez formularz zapisowy , telefonicznie lub e-mailowo.