User Stories + Story Mapping - Code Sprinters

User Stories + Story Mapping

Wczytuję mapę...

Data szkolenia
12/09/2017 - 13/09/2017

Czas trwania szkolenia
9:00 am - 6:00 pm

Centrum Konferencyjne Ogrodowa
Warszawa - Ogrodowa 58


Informacje o szkoleniu

Warsztaty User Stories + Story Mapping to unikalne warsztaty, które zostały stworzone z myślą o Product i Project Managerach, Developerach, Testerach, Analitykach biznesowych i technicznych, Product Ownerach i Scrum Masterach.

Dla chętnych, możliwe jest wzięcie udziału wyłącznie w jednodniowych warsztatach User Stories.
Koszt udziału w jednodniowych warsztatach to 900zł netto.
Dla osób, które uczestniczyły w szkoleniach Professional Scrum Master, Professional Scrum Product Owner, Scrum Master Toolbox lub Product Owner Toolbox, przygotowaliśmy specjalny rabat -200zł od pełnej ceny warsztatów.

DZIEŃ I
Warsztaty Agile Product Management – User Stories to intensywne szkolenie podczas którego uczestnicy nabywają umiejętności tworzenia i spisywania wymagań biznesowych w postaci User Stories. Oprócz przekazania wiedzy teoretycznej o User Stories i praktycznych ćwiczeń z ich tworzenia, podczas szkolenia omawiamy jak tego typu wymagania najlepiej implementować. Około dwóch trzecich czasu trwania warsztatu uczestnicy spędzają na praktycznej pracy z definiowaniem i doskonaleniem User Stories.
DLACZEGO USER STORIES?
Nie jest możliwe napisanie kompletnych, niewymagających dalszej dyskusji i niezmiennych w czasie wymagań. To, co zapisujemy w wymaganiach, służy jedynie przypomnieniu już odbytej konwersacji, lub zachęca do dalszej dyskusji. Co więcej, formułując wymagania łatwo nieświadomie określić nie tyle potrzebę lub cel do osiągnięcia, ale opisać gotowe rozwiązanie lub – co gorsza – sposób jego realizacji.

User Stories, jak każda historia, opisują aktora-bohatera, który w określonej sytuacji lub okolicznościach stara się osiągnąć jakiś cel – uzyskać wartość. User Stories odpowiadają zatem przede wszystkim na pytanie po co jakaś funkcjonalność jest robiona i kto jej będzie używał. Sposób realizacji wymagania zapisanego jako User Story pozostaje otwarty. Doprecyzowaniu służy dyskusja i zdefiniowane dla wymagania kryteria akceptacyjne.

Zaletą User Stories jest język, jakim są opisywane: nie-techniczny, najczęściej mocno osadzony w domenie biznesowej związanej z danym produktem. Ten format opisu jest zrozumiały dla wszystkich uczestników procesu: interesariuszy, klientów, użytkowników, członków zespołów developerskich. Zwartość zapisu powoduje, że łatwo pracować z takimi wymaganiami: dekomponować zbyt duże lub skomplikowane, planować iteracje lub wydania, oceniać wartość i określać, co jest niezbędne, co przydatne, a co niepotrzebne.
AGENDA:

 • Czym są wymagania?
  • Problemy ze wspólnym rozumieniem wymagań.
  • I.N.V.E.S.T.
  • 3C.
 • User Stories:
  • Jak pisać User Stories?
  • Jak definiować kryteria akceptacyjne?
  • Do czego wykorzystujemy User Stories?
  • Zalety i wady takiego podejścia do spisywania wymagań.
 • Praca z User Stories:
  • Jak dzielić (dekomponować) wymagania?
  • Jak radzić sobie z typowo technicznymi wymaganiami?
  • Jak unikać narzucania rozwiązań przy definiowaniu wymagań?
  • I.N.V.E.S.T. a User Story.
 • Kto powinien pisać User Stories?
 • User Stories w kontekście celów biznesowych i planowania.
 • User Stories i inne techniki:
  • persony,
  • Impact Mapping.
 • Planowanie wydań.
 • Tworzenie User Stories tak, by możliwe było efektywne optymalizowanie zakresu pracy.

DZIEŃ II

Warsztaty Agile Product Management – Story Mapping to intensywne szkolenie, podczas którego uczestnicy nauczą się jak tworzyć story map, czyli mapę produktu, i wykorzystywać ją do planowania jego rozwoju.  Formuła warsztatowa oznacza, że uczestnicy czynnie uczestniczą w zajęciach, ćwicząc poznawane techniki na praktycznych przykładach.
DLACZEGO STORY MAPPING?
Zbieranie wymagań dla dużych produktów lub systemów, z których korzystają grupy użytkowników o różnych potrzebach, nie jest zadaniem łatwym. Wyzwaniem bywa komunikacja pomiędzy interesariuszami, wzajemnie zrozumienie potrzeb, lub uniknięcie zagłębiania się w problematykę jednego wąskiego obszaru kosztem innych. Dużo trudniej zrozumieć lub określić priorytety funkcji w całym systemie, gdy patrzy się tylko na wąski wycinek złożonego środowiska. Jeszcze trudniej określić, w jakie funkcjonalności produktu warto inwestować ograniczony czas i środki, jakim dysponuje organizacja.

Mapy produktów tworzone są przez grupy, w których obecni są – bezpośrednio, lub poprzez reprezentantów – interesariusze, klienci i użytkownicy. Na produkt spogląda się szeroko, ale bez skupiania się nadmiernie nad jednym lub kilkoma aspektami produktu. To ułatwia dostrzeżenie (a czasami wręcz odkrycie) wymagań w różnych obszarach, a tym samym pozwala na zaspokojenie oczekiwań klientów o różnych potrzebach. Story Mapping pozwala lepiej zrozumieć jak złożony produkt działa jako całość, ułatwia też interesariuszom określenie priorytetów i oszacowanie wartości ich celów biznesowych względem innych.

Story Mapping sprawdza się doskonale tam, gdzie w rozwój produktu lub systemu zaangażowana jest duża liczba interesariuszy. Stworzenie jednej mapy wymaga uzgodnienia wspólnych albo co najmniej komplementarnych celów, a wspólne układanie kart na mapie pozwala łatwo określić, co jest najważniejsze i jaka powinna być kolejność działań. Umieszczamy kartę tym wyżej, im ważniejsza lub bardziej wartościowa jest opisana nią funkcjonalność; to, co z lewej następuje przed tym, co umieścimy z prawej.

Jeśli potrzebujemy zidentyfikować minimalny sensowny produkt (MVP) lub rozważyć kilka opcji „big wykrojenia” wydań odpowiadających na różne potrzeby – mapy ułatwią dyskusję i zaangażują niezbędnych interesariuszy w ten proces. Na koniec bez trudu można zbudować backlog produktu w oparciu o mapę, aby już w bardziej tradycyjny sposób poddać go doskonaleniu (refinement).
AGENDA:

 • Czym są wymagania i jak je tworzyć?
 • Problemy ze wspólnym zrozumieniem wymagań.
 • Prezentacja i ćwiczenie techniki Story Mappingu:
  • określenie celów,
  • identyfikacja aktorów i scenariuszy,
  • tworzenie mapy,
  • eksploracja i doskonalenie mapy,
  • „wykrawanie” wydań i/lub MVP,
  • tworzenie backlogu produktu na podstawie mapy.
 • Tworzenie mapy produktu rozwijanego przez uczestników:
  • kilka iteracji rozdzielonych krótką retrospektywą,
  • określenie zakresu pierwszego wydania produktu.

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami na info@codesprinters.com lub pod numerem 12 379 34 14