Warsztaty Code Refactoring C#/.NET - Code Sprinters - Agile Experts

Warsztaty Code Refactoring C#/.NET

Wczytuję mapę...

Data szkolenia
04/06/2019 - 05/06/2019

Cena szkolenia netto
1800 (early bird) PLN

Czas trwania szkolenia
9:00 am - 5:00 pm

Golden Floor Tower
Warszawa - Chłodna 51


Informacje o szkoleniu

Code Refactoring to dwudniowe warsztaty skierowane do programistów, a przede wszystkim do pasjonatów i pragmatyków programowania, którzy chcą wciąż udoskonalać swój warsztat umiejętności programistycznych. Dzięki technikom efektywnej refaktoryzacji kodu zarówno wprowadzanie zmian, jak i projektowanie nowych komponentów oprogramowania będzie szybsze i łatwiejsze, a sam kod odporny na kolejne zmiany.

Podstawowym celem warsztatów jest przedstawienie technik refaktoryzacji jako narzędzia do efektywnego wprowadzania zmian w kodzie źródłowym, a także instrumentu do projektowania oprogramowania taniego w utrzymaniu. Ponadto tematyka szkolenia koncentruje się na szeroko rozumianej jakości kodu, o której decyduje wiele czynników, takich jak poprawność, testowalność, przejrzystość, dynamiczna organizacja czy też zwięzłość kodu.

Praktyczne ćwiczenia podparte rzeczywistymi przykładami wprowadzą uczestników w świat oprogramowania łatwego w utrzymaniu, w czym pomoże omówienie najczęściej popełnianych błędów oraz sposobów ich eliminacji. Uczestnicy nauczą się rozpoznawać odpowiedzialności obiektów i „zapachy” w kodzie źródłowym (ang. Code Smells) oraz poznają narzędzia do automatycznej refaktoryzacji. Kluczowym punktem szkolenia Code refactoring jest implementacja efektywnej metodyki pracy z kodem źródłowym.

Program warsztatów

 • Czym nie jest refaktoryzacja?
 • Code Smells
 • Dobre zasady projektowania oprogramowania
 • (Re)organizacja metod
 • Upraszczanie wywołań metod
 • Przenoszenie odpowiedzialności pomiędzy obiektami
 • Praca z generalizacją i specjalizacją
 • Refaktoryzacja a TDD
 • Narzędzia do automatycznej refaktoryzacji w IDE
 • Zasady SOLID

Cena warsztatów zawiera:

 • 2 dni intensywnej pracy z trenerem nad technikami code refactoringu,
 • materiały szkoleniowe
 • lunch, przerwy kawowe.

 

Warsztaty realizowane są w godzinach 9:00-17:00 każdego dnia zajęć.

Warsztaty poprowadzi Arkadiusz Benedykt.